Ett stort tack till

Abf och Anders Hägg som under flera år hjälpt oss att kunna genomföra denna ide.

Själevads Fritidsgård som alltid tagit emot oss med öppna armar